top of page

Káva a športový výkon

 

Kofeín zlepšuje vytrvalostný (aeróbny) výkon

 

Najzaujímavejšie poznatky z výskumu:

Doktor Costilla a jeho spolupracovníci v roku 1978 ako prví preukázali, že 330 mg kofeínu podaného hodinu pred cvičením oddiali čas, kedy športovec začína pociťovať únavu.(2)

Z nedávnych 33 výskumných prác sa v 30 z nich potvrdilo zlepšenie výkonu v súvislosti s konzumáciou kofeínu.(3)

Všetky tieto práce sa zameriavali na vytrvalostnú záťaž trvajúcu dlhšie ako 5 minút. Merali čas, za ktorý bežec, cyklista alebo veslár zdolal určitú stanovenú vzdialenosť.

Tieto štúdie došli k záveru, že výsledný efekt je závislý na množstve podaného kofeínu. Keď je kofeín podaný v miernom množstve (3-6 mg/kg telesnej hmotnosti) pred a/alebo v priebehu cvičenia, má významný ergogenický účinok.

 

Kofeín a zmiernenie bolesti svalov

 

Najzaujímavejšie poznatky z výskumu:

Štúdie týkajúce sa bolesti svalov z roku 2009 preukázali, že konzumácia kofeínu v dávke 5 mg/kg telesnej hmotnosti výrazne znižuje intenzitu bolesti svalov počas 30 minút intenzívneho bicyklovania.(4)

 

Účinky kofeínu na intenzívnu (anaeróbnu) fyzickú záťaž sú zatiaľ nepresvedčivé

 

Najzaujímavejšie poznatky z výskumu:

Prehľad štúdií(5) o účinkoch kofeínu na výkon pri anaeróbnej záťaži z roku 2009 vraví, že v 17 z 28 prípadov mal kofeín významný prínos.

Medzi štúdiami sú však značné rozdiely, je to spôsobené rôznym výberom skúmaných účastníkov a tiež rozdielnou výskumnou metódou, napr. trénovaní / netrénovaní športovci, zvyknutí / nezvyknutí na kofeín, s pomalým / rýchlym metabolizmom kofeínu, rôzne dávkovacie režimy, rôzne typy cvičení a testov.

Zo získaných poznatkov sa však môže vyvodiť záver, že najvýznamnejší vplyv kofeínu sa prejaví u trénovaných športovcov vykonávajúcich silové a tímové športy.

Výskumná práca z roku 2010 popisuje efekt kofeínu v kombinácii s výživovým doplnkom (obsahujúcim glukózu, sodík a draslík) počas simulácie futbalového zápasu.(6) Kofeín v podanom množstve (3,7 mg/kg telesnej hmotnosti) pomáhal udržať a zlepšiť výkon v krátkych šprintoch a skokoch lepšie než výživový doplnok bez kofeínu.

 

Účinky kofeínu na anaeróbne cvičenie sa zdajú byť krátkodobé

 

Najzaujímavejšie poznatky z výskumu:

Nedávna štúdia uviedla, že kofeín v dávke 6 mg/kg telesnej hmotnosti zlepšil výkonnosť v jednorazovom cvičení, ale v opakovaných testoch u trénovaných žien sa už jeho efekt neprejavil.(7)

Ďalšia práca z roku 2010 uvádza(8), že dávka 5 mg/kg telesnej hmotnosti pred začiatkom fyzickej aktivity zlepšila účastníkom extenziu/flexiu kolenného kĺbu pri prvom cvičení, v ďalšom kole sa ale tento efekt neprejavil.

 

 

 

Zdroje

1 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2011). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increase in physical performance during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal;9(4):2053 [24 pp.].doi:10.2903/j.efsa.2011.2053
2 Costill D L et al. (1978) Effects of caffeine ingestion on metabolism and exercise performance. Medicine and Science in Sport and Exercise. 10, 155-158, 1978
3 Ganio M. S. et al. (2009) Effect of Caffeine on Sport-Specific Endurance Performance: A Systematic Review. J Strength and Conditioning Research, 23(1):315-24.
4 Gliottoni R.C. et al. (2009) Effect of Caffeine on Quadricep Pain During Acute Cycling Exercises in Low Versus High Caffeine Consumers. Intern. J. Sport Nutrition Exercise Metabolism, 19, 150-161.
5 Astorino T.A. et al.  (2009) Efficacy of Acute Caffeine Ingestion for short-term high-intensity exercise performance: A Systematic Review. Strength and Conditioning Research, 24(1):257-65
6 Gant N. et al. (2010) The Influence of Caffeine and Carbohydrate Coingestion on Simulated Soccer Performance. Intern. J. Sport Nutrition Exercise Metabolism, 20, 191-197.
7 Goldstein E.R. et al. (2010) Caffeine Enhanced Upper Body Strength in Resistance Trained Women. J Internat. Soc. Sports Nutrition 7:5
8 Astorino T.A. et al. (2010) Effect of Two Doses of Caffeine on Muscular Function during Isokinetic Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(12).
9 Davis J.K. et al. (2009) Caffeine and Anaerobic Performance – Ergogenic Value and Mechanisms of Action Sports Medicine, 39, 813-832.

bottom of page