top of page

Prvotné spracovanie

Po zbere je ďalším krokom odstránenie kávového semena zo zrelého plodu. To možno vykonať dvoma spôsobmi: suchou metódou a mokrou metódou.


Suchá metóda

Táto metóda je častokrát nazývaná aj „prírodná“ a predstavuje sušenie celého plodu. Je to najstaršia a najjednoduchšia metóda s použitím minimálneho počtu strojov. Zozbierané plody sú triedené a vyčistené, ručne sú vylúčené nezrelé, prezreté a poškodené plody, ako aj všetky nečistoty (pôda, listy...). Kávové plody sú rozložené na slnku, a to buď na veľkej betónovej alebo tehlovej terase alebo rohože zvýšenej na výšku pása na koloch a ručne sa otáčajú, aby sa zabezpečilo rovnomerné sušenie. Ak prší, plody sú schované, aby sa zamedzilo navlhnutiu. Na väčších plantážach sa na sušenie používa stroj pre urýchlenie procesu. Proces sušenia môže prebiehať aj 4 týždne.

Vysušené plody sú potom krehké s pevným vonkajším obalom s maximálnou vlhkosťou  12,5 %. Uskladňujú sa v silách, kým nie sú odoslané na lúpanie, kde sa odstránia vonkajšie vrstvy. Potom sú triedené a pripravené na predaj. Takmer všetky robusty sú spracované touto metódou.


Mokrá metóda

Mokrá metóda je závislá na špeciálnom vybavení a dostupnosti vody. Rovnako ako u suchého spôsobu sa zrelé plody najskôr očistia. Tie sú potom strojovo pritlačené v dvoch strán a do jedného dňa od zberu sa musí začať proces spracovania. Zrnká sa potom nechávajú vo veľkých nádržiach s vodou pre oddelenie zrnka od oplodia v trvaní 24 až 36 hodín. Potom sa káva dôkladne umyje vodou. V tomto bode spracovania má káva približnú vlhkosť 57 %. Vlhkosť znížime sušením buď na slnku alebo v mechanickej sušičke alebo kombináciou. Sušenie trvá približne 8 až 10 dní. Touto metódou vzniká najkvalitnejšia káva.

bottom of page