top of page

Úroda

Káva sa častejšie pestuje v hornatých oblastiach, kde používanie mechanických kombajnov býva častokrát vylúčené a plody sa teda zbierajú ručne. Výnimkou je napríklad zber kávy v Brazílii, ktorá je relatívne plochou a rozlohovo obrovskou krajinou, čo umožňuje použitie strojov pri zbere.  

Kávovník priemerne ročne vyprodukuje 2 až 4 kilá plodov, čo predstavuje necelý kilogram praženej kávy.

Káva sa zbiera v jednom z dvoch spôsobov:

Zber jednorazový - všetky plody sa zozbierajú naraz a to buď ručne alebo strojom. To má za následok nižšiu kvalitu kávy.

Zber selektívny – kedy sú zozbierané iba zrelé plody a to ručne. Zberači potom kontrolujú stromy každých 8 – 10 dní a individuálne zbierajú len plné plody.  Tento spôsob zberu je drahší a náročnejší na čas a určený skôr pre jemnejšie zrná odrody arabica.

 

bottom of page